top of page

Muita kvanttihypnoosikouluttajia?

IMG_2152.jpeg

Vielä ei taida olla muita kh-kouluttajia Suomessa, mutta eiköhän ajan saatossa ole tulossa.

 

Entä ovatko kaikki kvanttihypnoosi -nimellä istuntoja vetävät tai kursseja pitävät saaneet oppinsa minulta vai mistä, niin parhaiten se selviää kysymällä heiltä itseltään.

Kvanttihypnoosi on nimitys hoitometodista, jonka juuret pohjaavat opettajani Dolores Cannonin QHHT -metodiin, mutta muilta osin se sitten elääkin ihan omaa elämäänsä. Istunnot ovat monen kirjavia; hoitajan ja hoidettavan näköisiä ja oloisia, eikä niitä voi lokeroida mihinkään valmiiseen muottiin. Koskaan ei tiedä, mitä istunnot pitävät sisällään, ja ne voivat kokemuksena olla hyvin erilaisia samallekin ihmiselle.

 

Kursseillani koulutukseni runkona, yhteisen jakamisen ja keskustelujen ohella, toimii opetusmateriaali, mikä on jäsentynyt tietynlaiseen formulaan oman taustani ja kokemusteni kautta. Se on kuitenkin vain yksi näkökulma, eikä kiveen hakattua faktaa, kuten ei ole käsittääkseni mikään tässä elämässä. Kaikki on alati muuttuvaa, ja asioita voi tarkastella monesta eri lähestymiskulmasta. Tästä johtuen en ole järjestänyt erillistä kurssia kvanttihypnoosikouluttajaksi haluaville, vaikka muutama kurssini käynyt on sitä toivonut. En halua luoda jotain koulutusrunkoa tai sapluunaa, jonka pohjalta kaikki kvanttihypnoosikouluttajat sitten vetäisivät kursseja yhdenlaisesta näkökulmasta käsin

Kun päästämme irti mielen rajotteista ja antaudumme enemmän sydämen ohjaukselle, alamme toteuttaa itseämme aidosta olemuksestamme käsin. Tästä samasta syystä olen myös rohkaissut koulutukseni käyneitä opettamaan, jos se heitä kutsuu, ja nojaamaan siinä enemmän omaan intuitioon. Halutessaan he voivat käyttää kursseiltani saamaansa oppimateriaalia tai olla käyttämättä sitä. He toimivat oman sisäisen ohjauksen mukaisesti.

 

Onko sitten kyse enää kvanttihypnoosista, jos eri ihmiset opettavat sitä omalla tavallaan? Itse näen niin, että nimi antaa viitteen istuntojen luonteesta. Se toimii raamina, mutta sen sisällä voi olla monenlaisia lähestymistapoja. Jotkut kurssini käyneistä ovat esim. muuttaneet tekemiensä istuntojen nimen toiseksi, mikä paremmin kuvaa heidän lähestymistaansa. Moni myös soveltaa kurssilla oppimaansa muuhun hoitamiseen. Ihan kuten hoitojen kohdalla, niin koulutuksetkin muotoutuvat vetäjien mukaisiksi, ja niihin voi syntyä erilaisia painotuksia kouluttajan taustan ja muun kokemuksen mukaan. Minusta tämä on luonnollista vapaalle elämän virralle. Samoin kuin istuntoon hakeutuva etsii itselleen sopivaa hoitajaa, voi kurssille haluava etsiä itselleen sopivaa kouluttajaa. Intuitio ja energiat ohjaavat kyllä oikeaan paikkaan.

bottom of page