top of page

UHRIUDUTKO VAI ELÄTKÖ LUOTTAMUKSESSA?

Uhri kokee olevansa olosuhteiden vanki, jolloin hänellä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa kokemaansa. Hän saattaa syyttää menneisyyttä, huonoa tuuria tai kurjaa kohtaloaan ja uhriutua entisestään. Uhri ei välttämättä tiedosta sisäistä voimavaraansa, eikä ymmärrä olevansa itse avain onnelliseen, tasapainoiseen elämään. Kun kohtaamme sisäiset varjomme ja tulemme tietoisiksi syvimmästä olemuksestamme, sydämen valosta, alamme vihdoin vapautumaan pelon eri muodoista ja mielen luomista harhakuvista. Voimme hyväksyä asiat niin kuin ne ovat ja antaa anteeksi. Tällöin intuitiomme voimistuu ja luottamus sydämen ohjaukseen kasvaa. Tämä vahvistaa sisäistä rauhantilaa, mikä heijastuu kaikkeen elämässämme. 

 

Koen että olemme kuin sipuli, jonka sisällä monen kerroksen keskellä on ydin, perusolemuksemme. Tämän ytimen, todellisen minämme kuvittelen olevan valoa. Ytimen ympärillä olevat kerrokset himmentävät valoamme ja siksi olemme ehkä unohtaneet tämän valo-olemuksemme. Saatamme kuvitella ja kuvailla persoonamme tietynlaiseksi ja usein määrittelemmekin itsemme koulutuksen, työn ja taustamme mukaan. Olemme kuitenkin yhtä suuri mysteeri itsellemme kuin on elämäkin, jota elämme. Pohjaamme tätä elämänkokemusta erilaisiin teorioihin ja opittuihin uskomuksiin, joilla ei välttämättä ole mitään tekemistä sisällämme olevan totuuden kanssa. Kannamme mukanamme pelkoja ja ohjelmointeja, joita harvoin edes tiedostamme, mutta jotka vaikuttavat meihin ja ratkaisuihimme. Mm. nämä ovat autenttisuuden valoamme himmentäviä kerroksia. 

Alla olevat hoidot ovat kokonaisvaltaisia auttaen pääsemään kosketukseen oman olemuksen, sydämen kanssa. Niiden intentio eli tarkoitus on, että hoidossa tapahtuu hoidettavan korkein paras, jolloin hän saa siitä sen mitä siihen hetkeen eniten tarvitsee.

Energiahoito

Hoidan käyttämällä oppimiani metodeja intuiitivisesti, jolloin pyrin jättämään tietoisen mielen kokonaan sivuun. En myöskään sanoita hoitoa, ts. kanavoi tai tulkitse mitä siinä mahdollisesti tapahtuu, sillä yksi elämäntehtävistäni on auttaa ihmisiä löytämään vastaukset ja ohjaus omasta itsestään. 

 

Energiahoito tapahtuu asiakkaan ollessa rennossa vaatetuksessa peiton alla maaten. Hoito alkaa usein jalkojen ja/tai kehon kevyellä hieronnalla, jonka aikana käsitellään heijastepisteitä. Tunnin kestävän hoidon aikana kehoa hoidetaan läheltä ja kauempaa tilanteen mukaan. Saatan käyttää hoidossa myös rummutusta ja ääntä. Hoito on hellää ja yleensä erittäin rentouttavaa vaikuttaen kehoon kokonaisvaltaisesti. 

 

Teen energiahoitoa myös etänä eli ns. kaukohoitoa. Hoito kestää noin puoli tuntia, mutta voi jatkua pidempäänkin. Olisi hyvä, jos voisit sen aikana olla makuullaan tai istua miellyttävästi. Hoidossa tapahtuu aina korkein paras, joten minun ei tarvitse tietää mitä siinä hoidetaan, mutta sinä saatat saada siitä käsityksen hoidon aikana tai sen jälkeen. Tärkeintä on luottaa, että saat hoidosta juuri sen mitä eniten tarvitset. Voit hoidon alussa omassa mielessäsi pyytää viestiä tai vastausta omaan itseesi tai elämääsi liittyvään asiaan, joka kaipaa selkeyttä. Kun olet kysynyt kysymyksen päästä siitä irti ja ala vain tarkkailemaan hoidon nostattamia tuntemuksia ja sitä mistä tulet tietoiseksi. 

 

Hoitojeni intentiona on aina, että niitä ohjaa Rakkaus/Valo ja että niissä tapahtuu hoidettavien korkein paras. Hoidon vaikutukset konkretisoituu yleensä lähipäivinä ja viikkoina erilaisin fyysisen tason muutoksin tai elämän tapahtumien ja oivallusten myötä.

Teen energiahoitoja tällä hetkellä ainoastaan etänä.

Kvanttihypnoosi

KVANTTIHYPNOOSI

Läsnäoloa tässä hetkessä. Antautumista sisäiseen ohjaukseen.
Luottamusta ilman ymmärtämisen tarvetta. Tarkkailua mitä itsessä tapahtuu.

Meissä jokaisessa on valtava tietopankki, tietoisuuden valo itsessämme ja tähän rakkaudelliseen puoleemme kvanttihypnoosi-istunto nojaa. Tätä tuntematonta voidaan kutsua intuitioksi, sydämen viisaudeksi, Pyhäksi Hengeksi, Korkeimmaksi Tietoisuudeksi, Rakkaudeksi, Jumalaksi..., mikä itselle oikealta tuntuu. Istunto auttaa asiakasta aina parhaalla mahdollisella tavalla riippumatta siitä millä nimellä tätä sisäistä viisautta kutsutaan. Kun keho rentoutuu ja alamme tarkkailla mitä itsessä tapahtuu, olemme valmiimpia kuulemaan sisäisiä singnaaleja ja vastaanottamaan Rakkauden ohjausta. Tämä avaa sisäisiä/henkisiä aisteja: kuvat, äänet, emootiot, kehotuntemukset, selvätieto. Hoitajana olen tilan ylläpitäjä ja autan asiakastani luottamaan sisäiseen ohjaukseensa, ts. olemaan läsnä itselleen ja itsessään. Intentio istunnoille on, että niitä ohjaa Rakkaus/Korkein Tietoisuus ja että niissä tapahtuu hoidettavan korkein paras. 

 

Yleensä asiakkaat kokevat eri aikakausien (menneitä, nykyajan ja tulevaisuuden) elämiä/tarinoita, joilla on yhteys tämän elämän ongelmiin ja/tai jatkuvasti omassa elämässään toistuvaan teemaan (kuten onnettomat suhteet, rahahuolet, terveydelliset seikat). Nämä kvanttihypnoosissa koetut elämät/tarinat ovat jokaisen asiakkaan oman ns. intuitiivisen mielen räätälöimiä ja alitajunnasta esiin nousevia tarinoita, joita voi ajatella mahdollisina menneinä/tulevina tapahtumina tai “vain” tarinoina, henkilökohtaisina elokuvina. Ominaista niille on kuitenkin se, että ne nousevat asiakkaan tietoisuuteen hänen sisäisestä viisaudesta käsin, jolloin niillä on tärkeä viesti. Ne ovat myös vihjeitä siitä, mitä asiaa hoidossa ns. työstetään. Nykyään on yhä enemmän tyypillistä myös se, että päädytään tyhjään tilaan ilman tarinaa tai tarvetta sellaisesta, jolloin kokemus voi olla enemmän kehollinen. Yhtä kaikki, aina tapahtuu irtipäästämistä ja eheytymistä, jonka parhaiten huomaa istunnon jälkeisinä päivinä tai viikkoina elämän ja olotilan muutoksina. 

Teen yksityisistuntoja etänä lähinnä kurssini käyneille,

Olemukseni Valossa tai muissa ryhmätilaisuuksissa

mukana olleille sekä vanhoille asiakkaille.

Ympäri Suomen löytyy upeita hoitajia,

joiden kanssa kokea kvanttihypnoosi-istunto. Ks. lisää täältä.

ERO PERINTEISEEN HYPNOOSIIN

 

Kvanttihypnoosi poikkeaa perinteisestä hypnoosista, jossa hypnotisti/hypnoterapeutti antaa asiakkaalle suggestioita hypnoosin aikana. Näillä suggestioilla pyritään vaikuttamaan asiakkaan alitajuntaan, jotta saavutettaisiin toivottu tulos kuten tupakasta tai kivusta eroon pääseminen. Hypnotisoija ja asiakas ovat keskustelleet aluksi tavoitteista, joten hypnoosissa annetut suggestiot pohjautuvat tälle keskustelulle. Kvanttihypnoosi taas on energiahoitoa, jossa asiakas autetaan transsin avulla kääntymään sisäänpäin ja löytämään usein tiedostamattomat voimavaransa. Kvanttihypnoosi-istuntojen yksi tärkein tekijä on antautuminen, ts. luottaminen ja irtipäästäminen kontrollista ja halusta määritellä kaikki kokemukset älyllisesti. 

 

Ymmärrykseni mukaan, holistisesta näkökulmasta tarkasteltuna, perinteisellä hypnoosilla hoidetaan oiretta, kuten addiktio, neuroosi tai univaikeudet, jolloin ongelman alkuperä, oireen syy saattaa jäädä hoitamatta (näin ollen oire voi “siirtyä” kehossa muualle). Kvanttihypnoosi taas hoitaa ihmistä kokonaisuutena käyttäen hyväkseen tietoa, jota rationaalinen mieli ei useinkaan ymmärrä. 

LUOTETTAVA METODI

 

Nämä ovat istuntoja, joiden tarkoitus on auttaa muistamaan "kuka minä olen" ja siten löytää oma potentiaali. Tärkein ja vaikuttavin tekijä hyvin onnistuneelle kvanttihypnoosi-istunnolle on asiakkaan oma motivaatio. Ts. paras tulos saadaan, kun asiakas vilpittömästi haluaa kokea prosessin ja luottaa siihen, että sen avulla hän löytää avaimet mielensä ja kehonsa lukkoihin. Elämänkatsomus ei vaikuta istunnon onnistumiseen.  

 

Joskus istunto laittaa kehossa puhdistusreaktion päälle, jolloin jälkikäteen voi tulla mm. oksettava olo, päänsärkyä, vanha vaiva nousta hetkellisesti pintaan jne. Tämä voi olla kehon viesti levätä, koska alkanut prosessi on edelleen päällä. On hyvä ymmärtää, että huono olo ei merkitse mitään pahaa tai huonoa tapahtuneen vaan voimallista reaktiota, koska mhdollisesti on tapahtunut niin paljon. Usein myös istunnon varaamisen jälkeen, päiviä tai jopa viikkoja ennen istuntoa, unimaailma aktivoituu ja/tai erilaisia outoja tuntemuksia nousee pintaan. Tämä on merkki siitä, että prosessi istunnon suhteen on jo alkanut. 

 

Kvanttihypnoosi etenee rakkaudellisesti, pakottamatta, asiakkaan viisaamman puolen ohjauksessa, jolloin minkä tahansa asian kohtaaminen tapahtuu laajemmasta ymmärryksestä käsin. Istunto etenee aina parhaalla mahdollisella tavalla, koska sitä ohjaa asiakkaan oma sisäinen viisaus, ei rationaalinen tietoinen mieli. Opettajaani Dolores Cannonia mukaillen; istunnoissa tapahtuu se mitä hoidettava tarvitsee, ei välttämättä se mitä hän haluaa. 

 

Nauhoitan istunnon asiakasta varten, ja kun äänite on asiakkaan arkistossa varmassa tallessa poistan sen itseltäni kokonaan. Näin ollen äänite jää vain asiakkaalle. Haluan tässä kohtaa painottaa, että istunto on luottamuksellinen.

KOULUTUS

Opetan kvanttihypnoosin perusteita kaikille, joita ne kiinnostavat. Moni on käynyt koulutuksessani pelkästään oman itsensä takia, toiset ovat halunneet oppia uuden metodin, jolla auttaa myös muita. Koulutuksen sisällöstä tietoa täältä.  

bottom of page