OLETKO UHRI VAI VASTUUSSA ELÄMÄSTÄSI?

Uhri kokee usein, ettei hänellä ole todellista valtaa omaan elämäänsä tai terveyteensä, ja että yleensä asiat johtuvat ulkoisista tekijöistä tai huonosta tuurista ja geeneistä. Uhri ei ymmärrä, että hänellä on kaikki vastaukset, koska hän ei ymmärrä olevansa itse avain.

 

Olemme kuin sipuli, jonka sisällä monen kerroksen keskellä on ydin, perusolemuksemme. Tämä ydin on todellinen minämme, ja jos näkisimme sen, huomaisimme sen olevan loistavan kaunis valo. Ytimen ympärillä olevat kerrokset himmentävät valoamme ja siksi olemme unohtaneet valo-olemuksemme. Saatamme kuvitella ja kuvailla persoonamme tietynlaiseksi ja usein määrittelemmekin itsemme koulutuksen, työn ja harrastusten mukaan. Olemme kuitenkin mysteeri itsellemme. Kannamme mukanamme pelkoja ja uskomuksia, joita emme välttämättä edes tiedosta, mutta jotka vaikuttavat meihin ja ratkaisuihimme. Mm. nämä ovat valoamme himmentäviä kerroksia.

 

Teen intuitiivisia energiahoitoja ja kvanttihypnoosi-istuntoja, joista lisää alla. Nämä hoidot ovat ihmisiä kokonaisvaltaisesti hoitavia ja avaavat pikkuhiljaa mysteerin verhoa, jolloin sisäinen valomme pääsee paremmin loistamaan.

 

Teen hoitoja Helsingissä ja skypen välityksellä. Löydät hinnat ja yhteystietoni ylävalikon kautta.

 

Hoidan käyttämällä oppimiani metodeja intuiitivisesti. Mitä vähemmän teen hoitoa tietoisesti tai mitä vähemmän yritän hoitoa sanoittaa, sitä parempi kanava olen. Yksi elämäntehtävistäni on auttaa ihmisiä löytämään totuus sisältä omasta itsestään, eikä tarjota valmiita vastauksia. 

 

Energiahoito tapahtuu asiakkaan ollessa rennossa vaatetuksessa peiton alla maaten. Hoito alkaa usein jalkojen kevyellä hieronnalla, jonka aikana käsitellään kehon heijastepisteitä. Tunnin kestävän hoidon aikana kehoa hoidetaan läheltä ja kauempaa tilanteen mukaan. Saatan käyttää hoidossa myös rummutusta ja ääntä. Hoito on hellää ja yleensä erittäin rentouttavaa vaikuttaen kehoon kokonaisvaltaisesti. 

 

Teen energiahoitoa myös etänä eli ns. kaukohoitoa. Hoito kestää noin puoli tuntia mutta voi jatkua pidempäänkin. Olisi hyvä, jos voisit sen aikana olla makuullaan tai istua miellyttävästi. Hoidossa tapahtuu aina korkein paras, joten minun ei tarvitse tietää mitä siinä hoidetaan mutta sinä saatat saada siitä käsityksen hoidon aikana tai sen jälkeen. Tärkeintä on luottaa, että saat hoidosta juuri sen mitä eniten tarvitset. Voit hoidon alussa omassa mielessäsi pyytää viestiä tai vastausta omaan itseesi tai elämääsi liittyvään asiaan, joka kaipaa selkeyttä. Kun olet kysynyt kysymyksen mielessäsi päästä siitä irti ja ala vain tarkkailemaan hoidon nostattamia tuntemuksia ja mieleesi nousevia asioita. 

 

En tee tulkintoja hoidoista, koska ne ovat vain minun tulkintaani, ei totuus. Hoitojeni intentiona on aina, että niitä ohjaa Rakkaus/Valo ja että niissä tapahtuu hoidettavien korkein paras. 

 

QHHT:STA  KVANTTIHYPNOOSIIN

Meillä jokaisella on valtava tietopankki itsessämme, asia johon intuitiokin perustuu, ja tätä tietoa kvanttihypnoosi-istunnossa käytetään hyväksi. Ts. istunto etenee asiakkaan sisäisen viisauden johdattamana. Kun keho rentoutuu, mieli valpastuu vastaanottamaan tietoa käyttäen sisäisiä/henkisiä aisteja: kuvat, äänet, emootiot, kehotuntemukset, selvätieto. Hoitajana olen tilan luoja ja autan asiakastani luottamaan korkeimman tietoisuuden/Rakkauden ohjaukseen ts. olemaan läsnä itselleen ja itsessään. Intentio istunnoille on, että niitä ohjaa Rakkaus ja että niissä tapahtuu hoidettavan korkein paras. 

 

Yleensä asiakkaat kokevat eri aikakausien (menneitä, nykyajan ja tulevaisuuden) elämiä/tarinoita, joilla on yhteys tämän elämän ongelmiin ja/tai jatkuvasti omassa elämässään toistuvaan teemaan (kuten onnettomat suhteet, rahahuolet, terveydelliset seikat). Nämä kvanttihypnoosissa koetut elämät/tarinat ovat jokaisen asiakkaan oman ns. intuitiivisen mielen räätälöimiä ja alitajunnasta esiin nousevia tarinoita, joita voi ajatella mahdollisina menneinä/tulevina tapahtumina tai “vain” tarinoina, henkilökohtaisina elokuvina. Ominaista niille on kuitenkin se, että ne nousevat asiakkaan tietoisuuteen hänen sisäisestä viisaudesta käsin, jolloin niillä on tärkeä viesti. Ne ovat myös vihjeitä siitä, mitä asiaa hoidossa ns. työstetään. Nykyään on yhä enemmän tyypillistä myös se, että päädytään tyhjään tilaan ilman tarinaa tai tarvetta sellaisesta, jolloin kokemus voi olla enemmän kehollinen. Yhtä kaikki, aina tapahtuu irtipäästämistä ja eheytymistä, jonka parhaiten huomaa istunnon jälkeisinä päivinä tai viikkoina elämän ja olotilan muutoksina.  

Teen 3 tunnin kvanttihypnoosi-istuntoja ja n. 6 tunnin QHHT-istuntoja. Ks. lisää hinnat -sivulta. 

 

ERO PERINTEISEEN HYPNOOSIIN

 

Kvanttihypnoosi poikkeaa perinteisestä hypnoosista, jossa istunto etenee yleensä hypnotisoijan johdolla. Tällöin istunnossa annetaan asiakkaalle hypnoosin aikana suggestioita, joilla pyritään saavuttamaan toivottu tulos kuten tupakasta tai kivusta eroon pääseminen. Hypnotisoija ja asiakas keskustelevat tavoitteista ennen hypnoosia, joten hypnoosissa annetut suggestiot pohjautuvat tälle keskustelulle. 

 

Ymmärrykseni mukaan, holistisesta näkökulmasta tarkasteltuna, perinteisellä hypnoosilla hoidetaan oiretta, kuten addiktio, neuroosi tai univaikeudet, jolloin ongelman alkuperä, oireen syy saattaa jäädä hoitamatta (näin ollen oire voi “siirtyä” kehossa muualle). Kvanttihypnoosi taas on energiahoitoa, joka hoitaa ihmistä kokonaisuutena käyttäen hyväkseen tietoa, jota rationaalinen mieli ei useinkaan ymmärrä. 

LUOTETTAVA METODI

 

Nämä ovat istuntoja, joiden tarkoitus on auttaa muistamaan "kuka minä olen" kääntämällä katse sisäänpäin ja siten kohota omaan voimaan. Tärkein ja vaikuttavin tekijä hyvin onnistuneelle kvanttihypnoosi-istunnolle on asiakkaan todellinen halu eheytyä, muuttua ja/tai saada vastauksia. Ts. paras tulos saadaan, kun asiakas vilpittömästi haluaa kokea prosessin ja luottaa siihen, että sen avulla hän löytää avaimet mielensä ja kehonsa lukkoihin. Huomioitavaa on, että elämänkatsomus ei vaikuta istunnon onnistumiseen.  

 

Joskus istunto laittaa kehossa puhdistusreaktion päälle, jolloin jälkikäteen voi tulla mm. oksettava olo, päänsärkyä, vanha vaiva nousta hetkellisesti pintaan jne. Tämä voi olla kehon viesti levätä, koska alkanut prosessi on edelleen päällä. On hyvä ymmärtää, että huono olo ei merkitse mitään pahaa tai huonoa tapahtuneen vaan voimallista reaktiota, koska mhdollisesti on tapahtunut niin paljon. Usein myös päiviä tai jopa viikkoja ennen varsinaista istuntoa unimaailma aktivoituu ja/tai erilaisia outoja tuntemuksia nousee pintaan. Tämä on merkki siitä, että prosessi istunnon suhteen on jo alkanut. 

 

Kvanttihypnoosi etenee rakkaudellisesti, pakottamatta asiakkaan viisaamman puolen ohjauksessa, jolloin minkä tahansa asian kohtaaminen tapahtuu laajemmasta ymmärryksestä käsin. Istunto etenee aina parhaalla mahdollisella tavalla, koska sitä ohjaa asiakkaan oma sisäinen viisaus, ei rationaalinen tietoinen mieli. Opettajaani Doloresia mukaillen; istunnoissa tapahtuu se mitä hoidettava tarvitsee, ei välttämättä se mitä hän haluaa. 

 

Nauhoitan istunnon asiakasta varten, ja kun äänite on asiakkaan arkistossa varmassa tallessa poistan sen itseltäni kokonaan. Näin ollen äänite jää vain asiakkaalle. Haluan tässä kohtaa painottaa, että istunto on luottamuksellinen.

KOULUTUS

Opetan kvanttihypnoosin perusteita kaikille, joita ne kiinnostavat. Moni on käynyt koulutuksessani oman itsensä takia, toiset ovat taas tulleet oppimaan uuden metodin, jolla auttaa omia asiakkaitaan. Koulutuksen sisällöstä tietoa täältä.